Xe này đã được bán. Bạn sẽ chắc chắn chọn được từ đề nghị 979 xe nâng của chúng tôi. Current offer

Xe tương tự

36099 JUNGHEINRICH ETV 214

Nhiên liệu
Điện
Tải trọng kg
1 400
Máy nhấc TRIPLEX mm
8 300
Năm sản xuất
2010
Số giờ đã hoạt động
8 492
Price after log in

37918 JUNGHEINRICH ETV 214

Nhiên liệu
Điện
Tải trọng kg
1 400
Máy nhấc TRIPLEX mm
5 000
Năm sản xuất
2016
Số giờ đã hoạt động
8 111
Price after log in
BATT 2014

38190 LINDE R 17 XHD

Nhiên liệu
Điện
Tải trọng kg
1 700
Máy nhấc TRIPLEX mm
8 420
Năm sản xuất
2007
Số giờ đã hoạt động
9 820
Price after log in

38238 LINDE R 16 HD-01

Nhiên liệu
Điện
Tải trọng kg
1 600
Máy nhấc TRIPLEX mm
10 455
Năm sản xuất
2015
Số giờ đã hoạt động
11 585
Price after log in

29413 STILL FM-X 17

Nhiên liệu
Điện
Tải trọng kg
1 400
Máy nhấc TRIPLEX mm
8 300
Năm sản xuất
2011
Số giờ đã hoạt động
?
Price after log in
Loading